DoelKringloopPartners
BE - nl
| Contact

DOEL

Post-consumer houtafval vormt één van de belangrijkste biomassastromen in Vlaanderen. Jaarlijks komt er bij huishoudens en bedrijven ca. 600.000 ton van dergelijk afval vrij. Het Materialendecreet voorziet dat houtige reststromen maximaal dienen te worden ingezet in materiaaltoepassingen, alvorens wordt overgegaan tot energetische valorisatie. De heterogeniteit in fysische en chemische eigenschappen van het post-consumer houtafval stelt met de huidige stand van kennis en techniek bij de Vlaamse verwerkers echter belangrijke uitdagingen hieraan.

OPT-I-SORT onderzoekt hoe de techno-economisch meest optimale inzameling en sortering van post-consumer houtafval kan worden gerealiseerd met het oog op recyclage. In samenwerking met inzamelaars, sorteerders en verbruikers van post-consumer houtafval worden verschillende scenario’s onderzocht, in de praktijk getest en geëvalueerd. Vanuit deze waardeketen-gebaseerde aanpak voorziet het project tot oplossingen te komen die duurzame meerwaarde creëren voor alle schakels in de keten.

GESLOTEN KRINGLOOP

Dit project heeft tot doel de implementatie van een gesloten houtkringloop te stimuleren en te faciliteren: door houtafval beter te sorteren en te recycleren kan het hout langer in de kringloop gehouden worden. Het project draagt in belangrijke mate bij aan de transitie van de Vlaamse houtindustrie naar een duurzamere bedrijfssector binnen de Vlaamse groene kringloopeconomie. Concreet wordt de houtkringloop gesloten, vermindert de inzet van houtafval de importafhankelijkheid en kan de houtsector haar leidende rol op vlak van materialentechnologie versterken. Bovendien draagt dit project door samenwerking doorheen de keten bij tot een smart business model waarbij win-win situaties in elke schakel worden gecreëerd.

De resultaten van het project zullen sterk bijdragen tot het bieden van een antwoord op de concrete maatschappelijk uitdagingen zoals die binnen het MIP-kader gesteld worden: a) spaarzaam gebruik maken van grondstoffen, b) maximale reductie van afvalstromen en c) slimme/geïntegreerde netwerken vormen in de domeinen ‘materialen’ en ‘energie’.

 

Partners

UNILIN (Wielsbeke) is producent van laminaatvloeren, samengesteld parket en LIVYN (divisie Flooring), MDF, HDF en spaanplaten, gemelamineerde platen en klikmeubelen (divisie Panels), en dakelementen en isolatieplaten (divisie Insulation). UNILIN is op dit moment het voornaamste Vlaamse bedrijf dat recyclagehout verwerkt in houten plaatmateriaal.

 

Contact


OPT-I-SORT
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
 
T 056 12 34 56